Alle informatie die via www.voorstactief.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor beeldmerken, -logo’s en -fotomateriaal. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie via het contactformulier bijzonder op prijs.