De website wordt beheerd door de buurtsportcoach Mens en Welzijn in samenwerking met de Sportraad. Activiteiten worden door gebruikers zelf toegevoegd. Aanbieders van activiteiten en het structurele aanbod Cultuur en Kunst, Sport en Bewegen, Welzijn en Recreatie zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via het contactformulier aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de website fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag.