Wat is Cool 2B Fit?
Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma voor kinderen van 9-13 jaar met overgewicht of obesitas. Cool 2B Fit probeert zoveel mogelijk kinderen te begeleiden naar een gezondere leefstijl, waarbij drie pijlers centraal staan: bewegen, voeding en gedrag (kwaliteit van leven). De uitvoering van het programma gebeurt in samenwerking met de ouders of verzorgers.
De grote kracht van het Cool 2B Fit-programma is de deskundige begeleiding van een diëtist, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder als kind op een positieve manier begeleid. Cool 2B Fit is een erkende interventie met een duur van anderhalf jaar en wordt al vele jaren succesvol in andere gemeenten uitgevoerd.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma duurt in totaal anderhalf jaar en bestaat uit drie fasen.

  • Intensieve fase (0-6 maanden)
    Intensieve begeleiding van orthopedagoog, diëtist, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur. Twee keer per week sporten in groepsverband
  • Sport fase (7-12 maanden)
    Twee keer per week sporten in groepsverband waarbij wordt gestimuleerd minimaal één keer zelfstandig te sporten bij een reguliere sportaanbieder
  • Follow-up fase (13-18 maanden)
    Zelfstandig sporten bij een lokale sportaanbieder. Er is nog wel (online) begeleiding van de zorgverleners.

De start van de eerste fase staat gepland voor september 2020 maar is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19.

Gratis deelnemen
Deelname aan Cool 2B Fit Voorst is gratis omdat Eno Zorgverzekeraar en de gemeente Voorst deze leefstijlinterventie mogelijk maken. Natuurlijk geldt dit aanbod ook voor niet-Eno verzekerden. Wel werken wij met een borg om deelname en structurele opkomst te stimuleren.

Kijk voor meer informatie op www.cool2bfit.nl