Het aanvragen van budget

Samen met onze partners willen we de gemeente gezonder, sportiever en leuker maken. Om samen mooie dingen te kunnen bereiken is er geld beschikbaar om acties, activiteiten en projecten te ondersteunen. Zie het als een soort fonds waarmee initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Hierbij maken we onderscheid tussen stimuleringsbudget en uitvoeringsbudget. Hieronder liggen we de verschillen uit en kan je een aanvraag doen.

Stimuleringsbudget

Snel en eenvoudig budget voor kortlopende acties t.b.v. sportstimulering

Ons stimuleringsbudget is ontstaan n.a.v. corona. Veel mensen zijn in de pandemie minder gaan sporten en bewegen. Nu er weer meer mogelijk is willen we oproepen om het tij te keren. Laten we samen de Voorster samenleving weer in beweging trekken! Ons stimuleringsbudget kan daarbij helpen. Kom in actie met jouw vereniging, club of onderneming en organiseer bijvoorbeeld een gratis beweegactiviteit, een clinic of een workshop op het gebied van vitaliteit.

Per activiteit stellen we een budget van maximaal €250,- beschikbaar. Hiervoor hanteren we de volgende voorwaarden

  • Het bedrag moet direct ten goede te komen aan de activiteit. Deze graag kort specificeren bij de aanvraag.
  • De activiteit dient openbaar te zijn.
  • Activiteit vindt plaats binnen de gemeente Voorst
  • Geldende coronamaatregelen wo

Doe een aanvraag door onderstaand formulier in te vullen:

Aanvraagformulier stimuleringsbudget


Uitvoeringsbudget

Budget voor projecten en (grotere) acties die bijdragen aan de acties en ambities uit ons akkoord.

De regiegroep verdeelt, evenals in 2022, het uitvoeringsbudget drie keer in 2023. Zo heeft iedereen gedurende het jaar kans om aanspraak te maken op financiële ondersteuning.

De termijnen van 2023 sluiten op 1 mei, 1 juli en 1 november. Je kunt per project maximaal 1 aanvraag doen. Heb je als organisatie meerdere goede plannen die bijdragen aan de ambities uit het sport- en beweegakkoord? Dan mag je wel voor meerdere activiteiten een aanvraag doen.

Na de sluitingsdatum, hoor je of je een bijdrage krijgt! De regiegroep bepaalt op basis van de aanvragen de hoogte van het toegekende bedrag. Hierbij wordt er rekening gehouden met onderstaande voorwaarden

Wil je sparren over je plan? Neem dan contact met ons op via sportakkoord@voorstactief.nl:

Voorwaarden

Het initiatief moet bijdragen aan één van de ambities uit het sport- en beweegakkoord van Voorst.

  • De aanvragende partijen zijn gevestigd in de gemeente Voorst en minimaal één daarvan is (of wordt) partner van het sport- en beweegakkoord.
  • Het initiatief mag geen bestaand aanbod in de weg zitten
  • Per initiatief kan één aanvraag gedaan worden. Je kunt wel meerdere initiatieven indienen.
  • Het project moet in 2023 opgestart worden, uitvoering mag eventueel doorlopen in 2024.
  • Projecten die voor langere termijn (duurzaam) bijdragen aan de ambities, hebben een streepje voor
  • De regiegroep bepaalt welke kosten vergoed worden. Zo zullen kosten voor eten en drinken, representatie, reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld niet worden vergoed.
  • De bijdrage wordt overgemaakt op de rekening van de aanvrager zodra zeker is dat het project doorgaat. De aanvrager stuurt hiervoor een factuur naar Stichting de Koepel t.a.v. Tom Spijker via sportakkoord@voorstactief.nl
  • Het toegekende bedrag is incl. btw.

Doe een aanvraag door onderstaand formulier in te vullen:

Aanvraagformulier-uitvoeringsbudget


Wordt partner!

Partner worden van het akkoord kan overigens nog altijd. Laat ons weten dat je mee wilt doen via sportakkoord@voorstactief.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.