Even voorstellen: Dorpscontactpersonen gemeente Voorst

Onze column in het Voorster Nieuws:

In deze editie van onze column willen we u verder kennis laten maken met het team achter Voorst Actief. Nadat vorige maand de buurtsportcoaches aan u werden voorgesteld is het deze maand de beurt aan de Dorpscontactpersonen (DCP) die in vijf dorpskernen zijn aangesteld.

Mary Vlassak is beleidsmedewerker zorg en welzijn bij de gemeente Voorst en coördineert de inzet van de DCP. Ze stimuleert de belangenorganisaties tot inzet van een DCP en ondersteunt de initiatieven van de DCP. Dit gebeurt onder andere  door informatie te verstrekken over de subsidiemogelijkheden, door gesprekken te voeren over de mogelijke rol van de DCP, door uitwisseling van ervaringen van bestaande DCP elders in Nederland en door bij initiatieven een verbinding te maken met het gemeentelijk beleid en uitvoering. Ze doet voorstellen aan de DCP voor thematische en actuele onderwerpen.

Anita de Jong is DCP voor het dorp Voorst. Op dit moment is ze samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen bezig met een leefbaarheid onderzoek. De ruimtelijke ontwikkelingen die Voorst op dit moment raken, zoals de aanleg rondweg en herinrichting Rijksstraatweg vragen om extra inzet. Voorst moet beter op de kaart worden gezet, een nieuwe ondernemersvereniging en  recreatieve ideeën worden aangejaagd en door haar worden veel sociale verbindingen gemaakt en versterkt om daarmee de leefbaarheid van het dorp Voorst voor de toekomst te vergroten.

Gé Lenselink is DCP in Wilp en ontwikkelt activiteiten voor het dorp Wilp. De plannen voor 2016 zijn o.a. het opzetten van de hulpdienst  “Wilp Helpt”  en het organiseren van  activiteiten in en rond het Dorpshuis. Gé probeert de samenwerking tussen de verschillende organisaties in Wilp te bundelen en werkt aan een betere communicatiestructuur in het dorp.

In Klarenbeek zijn twee DCP aangesteld, namelijk Roy Zweverink en Ingrid Wolters. Als DCP zijn zij altijd op zoek naar de verbinding tussen individuen en verenigingen. De belangrijkste doelstelling voor hen is Klarenbeek een leefbaarder dorp te laten zijn. De afgelopen jaren hebben de Klarenbekers – jong en oud – kennis kunnen maken met verschillende sporten, is er een vakantiespeelweek georganiseerd en zijn zij nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen van het MFC als dorpshuis. Ook is de Klarenbeekse Vrijwillige Hulpdienst Helpende Handen opgezet. Met de aanstelling van een Hulpcoördinator hoopt men in te kunnen spelen op zoekvragen op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast worden er met verschillende vrijwilligers en partijen grote en kleine activiteiten in het dorp georganiseerd, waaronder de Winterwandeling op 30 januari waarin natuur en cultuur centraal staan.

Anita Huisman is DCP voor de kernen Posterenk en Bussloo. Zij wil de (samen)leefbaarheid in deze kernen versterken. Ze doet dit door kleine en grote activiteiten te organiseren, samen met de werkgroepen en inwoners, op het gebied van bewegen, welzijn en veiligheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de wekelijkse wandelgroep op de maandagmorgen en in de zomer het samen fietsen. Ook is ze een van de initiatiefnemers van de wandel 4-daagse van Posterenk, Wilp en Bussloo in samenwerking met Zozijn. Er zijn enkele seniorenmiddagen georganiseerd en er is een werkgroep Welzijn. Tevens brengt ze per kwartaal een nieuwsbrief uit. Posterenk is genomineerd voor de prijs “Kern met Pit” 2015 en op 12 maart wordt een gezamenlijke NL-Doet klusdag georganiseerd.

De functie van DCP in Teuge is op dit moment vacant. Doelstelling van de DCP in Teuge is het zorgen voor verbinding tussen jong en oud.  In 2015 zijn er inloopochtenden georganiseerd voor de inwoners van het dorp en bestaande activiteiten blijvend gestimuleerd. 2016 biedt ruimte voor het ontplooien van nieuwe initiatieven. Zo is 10 januari 2016 gestart met een terugkerend hardloopevent in Teuge, ‘Teuge Runs 4 Life’.

Wilt u in contact komen met één van de Dorpscontactpersonen of hebt u andere vragen? Kijk op www.voorstactief.nl onder het kopje ‘Belangenverenigingen’ -> Dorpscontactpersonen.

Deze column, in het kader van Voorst Actief, krijgt maandelijks een plek in het Voorster Nieuws. Mocht u als aanbieder denken een leuke bijdrage hiervoor te hebben dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen via info@voorstactief.nl. Uiteraard kunt u hier ook terecht met al uw vragen over Voorst Actief.

Met vriendelijke groet,

Team Voorst Actief

 

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)