JOGG stond jarenlang voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Sinds 2020 is de naam veranderd naar gezonde jeugd gezonde toekomst. De intentie is hetzelfde, de beweging waarbij iedereen in de gemeente Voorst zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk, aantrekkelijk en vanzelfsprekend te maken. Het doel is het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren. Samen met lokale partijen (zoals scholen, kinderopvang, sportverenigingen, dorpsraden en plaatselijke belangenverenigingen, bedrijven en ondernemers) is deze beweging op gang gekomen.

Waarom?

Ongeveer 1 op de 7 kinderen en jongeren is te zwaar. Het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren is dus echt nodig. Met de gezonde jeugd gezonde toekomst aanpak worden kinderen op een leuke en aantrekkelijke manier gestimuleerd meer te bewegen en gezonder te eten en drinken. Wij helpen kinderen, jongeren en  hun ouders de gezonde keuze makkelijker en aantrekkelijker te maken.

Campagnes en evenementen

Om een daling van overgewicht te bereiken, kozen wij de afgelopen jaren voor verschillende lokale thema’s en voor het ondersteunen van diverse grote en kleine evenementen. Voorbeelden hiervan zijn: Voorst drinkt water (het drinken van water als vervanger van suikerhoudende dranken), Team:Fit (Gezonde Sportkantine), Ik eet het beter (in samenwerking met Albert Heijn Twello) en het eten van groenten en fruit bij kinderen bevorderen.

Samen werkt!

Om deze beweging op gang te brengen, is samenwerking met lokale partijen een absolute must!
Als organisatie, bedrijf, ondernemer, vereniging en maatschappelijke organisatie kun je bijdragen aan deze beweging in Voorst door supporter of partner te worden.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met de contactpersoon van de gemeente Voorst, Robert Horstink (06 – 50 43 86 59 of r.horstink@voorst.nl).

Meer lezen over JOGG?