Ieder kind moet kunnen sporten!
Dat is het motto van het Jeugdfonds Sport. Ook de gemeente Voorst vindt het belangrijk dat alle kinderen uit de gemeente kunnen sporten en heeft zich daarom sinds 2012 aangesloten bij het Jeugdfonds Gelderland.

Wat doet het Jeugdfonds Sport?
Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind.

Hoe werkt het Jeugdfonds Sport?
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport moet er worden voldaan aan de volgende spelregels:

  • Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar waarvan de ouders de contributie niet kunnen betalen;
  • Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure;
  • Maximale totale bijdrage (contributie en attributen opgeteld) is €225 euro per kind per kalenderjaar;
  • Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel
  • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;
  • Het kind dient woonachtig te zijn in de gemeente Voorst.

Hoe een aanvraag indienen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, huisarts of bijvoorbeeld een maatschappelijk werker.

Aan de slag!
Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdfonds Sport, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Lokaal aanspreekpunt voor Jeugdfonds Sport Voorst
Voor informatie over het Jeugdfonds kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt voor Jeugdfonds Sport in de gemeente Voorst, Harriët Alberts:  h.alberts@voorst.nl