Partner in de Spo(r)tlight: Sportief Evenwicht Twello

De partners van het lokale sport- en beweegakkoord verdienen een plekje in de spotlight. Althans, dat vinden wij van de regiegroep. Daarom willen we wekelijks één partner uitlichten in deze krant.

 

 1. Naam:

Sportief Evenwicht Twello (SET), vertegenwoordigd door Dick Nijland-voorzitter en Regine Bevers- bestuurslid, tijdelijk belast met PR & Communicatie.

 

 1. Betrokken bij het SB-akkoord vanwege:

Als SET hebben we samen met de Gemeente Voorst, De Schaeck en De Koepel de intentieverklaring ondertekend hetgeen geleid heeft tot het Sport- en Beweegakkoord in de Gemeente Voorst. Tevens heeft Dick deel uitgemaakt van de kerngroep die nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van het Sport- en Beweegakkoord.

 

 1. Vraag van Christa Vorsterman van Oijen-Linthorst: Zijn er nog concrete zaken nodig om de lichamelijk – en/of geestelijk minder valide mens te ondersteunen onder jullie leden? En wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Op dit moment zijn er geen concrete zaken nodig ter ondersteuning. We hopen in de toekomst het sportaanbod eventueel uit te breiden, mede ook afhankelijk van de behoeftes die er onder de inwoners van de Gemeente Voorst e.o. leeft. Bij de buurtsportcoach aangepast sporten, Erica Nap, kunnen mensen met vragen terecht en in overleg met haar kunnen we als SET proberen hierop antwoorden te vinden.

 

 1. Hoe gaan jullie bijdragen aan een fitter Voorst?

Wij vinden dat het voor een ieder mogelijk moet zijn om op zijn of haar manier te kunnen sporten en bewegen. Ook voor mensen met een beperking. Lukt het voor hen niet om dit binnen een reguliere vereniging te doen, dan is SET er om in de behoefte te voorzien.

 

 1. Welke actie uit het akkoord spreekt jullie aan en waarom?

Inclusief Sporten: dichtbij en toegankelijk. Wij van Sportief Evenwicht vinden het belangrijk om er voor te zorgen, dat als men wil kunnen sporten en bewegen het voor een ieder laagdrempelig is. Dit betekend ook dat de  accommodaties toegankelijk moeten  zijn, ook voor de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

 

 1. Waar zijn jullie trots op?

SET bestaat al 28 jaar. Onze vereniging voorziet in een behoefte. Daarbij zijn wij zeer trots op de vele vrijwilligers en instructeurs/trainers die het mogelijk maken dat mensen met een beperking ook kunnen sporten en bewegen.

 

 1. Weten jullie wat een burpee is?

Wij wisten beiden niet wat een burpee is, maar google heeft ons weer een beetje wijzer gemaakt.

 

 1. Wat hebben jullie (doormiddel) van sport geleerd?

Sport heeft mij (Dick) geleerd, dat het goed is voor een goede gezondheid en je conditie. Bij teamsport (o.a. voetbal) leer je samen te werken. Sport zorgt voor verbinding.

Ook voor mij (Regine) betekent sport meer dan alleen je fit voelen en fit zijn. Dat is zeker wel belangrijk maar de afgelopen tijd heeft mij geleerd dat sporten zoveel meer is. Het is je thuis voelen en je verbonden voelen met de vereniging waar je je sport uitoefent.

 

 1. Keuze: zitten of staan?

Mijn keuze (Dick) is staan, maar na lang en veel staan is zitten dan een verademing. Dat is voor mij (Regine) ook zeker waar, kiezen zou ik niet kunnen na veel staan is het fijn om te zitten maar na veel en lang zitten is het heel fijn om te kunnen staan.

 

 1. Keuze: Kracht- of duursport?

Duursport (Dick), flinke wandelingen maken en fietstochten, zowel op de (kijkfiets, gewone fiets of E-bike, zodat je wat meer om je heen kunt kijken) als op de racefiets.

Ik (Regine) ga voor de combinatie hiervan en kies voor de spelsport: de combi tussen duur en krachtsport. Ik speel al jaren hockey, een snelle explosieve en intensieve sport. Ik hou van het team gevoel en lekker buiten bezig zijn. Het fijne clubgevoel heb ik gevonden bij VHC Twello, de hockeyclub waar ik al jaren lid van ben. Sinds kort maak ik deel uit van het bestuur van Sportief Evenwicht Twello en ook daar proef ik de verbondenheid met elkaar, ondanks dat er momenteel nog niet gesport mag worden.

 

 1. Wat is jullie (sport)droom voor de gemeente Voorst?

We hopen als SET dat de vele doelstelling in het Sport- en Beweegakkoord gehaald kunnen worden. Het zijn stuk voor stuk mooie doelen. De droom zal zijn het voor een ieder in de gemeente Voorst mogelijk is om zijn of haar sport te kunnen beoefenen. De visie van Sportief Evenwicht.

 

 1. Welke partner zou je de volgende keer in de spo(r)tlight willen zien en wat zou jij hem/haar willen vragen?

Het stokje willen we graag overgeven aan Anita Bruyns, leerkracht bewegingsonderwijs en vrijetijdscoördinator van de Daniël De Brouwerschool. Hoe zijn de kinderen/tieners met een beperking, waarvoor het al moeilijker is te sporten en te bewegen, nog beter te stimuleren om te gaan sporten en bewegen en wat kan het Sport- en Beweegakkoord daarin betekenen?

 

 

 

 

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)