Gratis informatieavond over de nieuwe wet WBTR voor verenigingen en stichtingen

Binnen de Gemeente Voorst doen duizenden mensen vrijwilligerswerk. Om dit mooie werk goed en met plezier te kunnen doen organiseert de VrijwilligersCentrale Voorst (VCV) deskundigheidsbevordering. Denk aan informatieavonden, trainingen of workshops. “Deze zijn enorm van meerwaarde en dragen in positieve zin bij aan de ontwikkeling van de vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers. Hierdoor wordt vrijwilligerswerk nog leuker!”

 

Dorothy den Boer van de VCV laat weten dat er binnenkort een informatieavond georganiseerd wordt over de nieuwe wet WBTR voor besturen: ‘WBTR; hoe kan onze organisatie hieraan voldoen?’. WBTR staat voor ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ en betreft een nieuwe wet. Dorothy legt uit waarom deze training zo belangrijk is: “Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen.”

 

In samenwerking met mr. Marck Slaghekke (Slaghekke Notariaat) en Ben Berends (voorzitter van de Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk) organiseren wij, de VCV, op dinsdagavond 25 mei om 19.30 uur een informatieavond over deze nieuwe wet. De informatieavond is online en aanmelden is gratis. “Er zal worden uitgelegd wat deze wet inhoud en waar vrijwilligersorganisaties in het kader van deze wet aan moeten voldoen. Alle bestuurders van vrijwilligersorganisaties zouden hiervan op de hoogte moeten zijn”, legt Dorothy uit.

 

Opgeven voor deze online informatieavond kan tot 19 mei door een mail te sturen naar vrijwilligerscentrale@mensenwelzijn.nl. Na aanmelding ontvang je, daags voor de informatieavond, per mail een link. Via dit e-mailadres is het ook mogelijk om vragen te stellen. Of neem telefonisch contact op met Dorothy den Boer (tel.nr.: 06-52878277), coördinator van de vrijwilligerscentrale Voorst of met Kim Arntzen (tel.nr.: 06-1900 0351), consulent van de Vrijwilligerscentrale Voorst.

Mens en Welzijn Voorst
Volg