Jongeren Op Gezond Gewicht: Wat gaan we doen in Voorst?

Op 3 november 2015 is het Plan van Aanpak voor JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De gemeente wil met een integrale aanpak, samen met maatschappelijke partners en bedrijven, bereiken dat het aantal kinderen met overgewicht daalt.

Overgewicht is een groeiend probleem onder jongeren. Ongeveer één op de zeven jongens en één op de zes meisjes heeft overgewicht. De gemeente Voorst doet niet onder voor de landelijke trend. Van belang is daarom  dat iedereen in de omgeving van kinderen, zoals ouders, school en sport, hun stimuleren om  meer te bewegen en gezonder te eten en drinken.

Aangezien er op het gebied van sport en bewegen door sportverenigingen en buurtsportcoaches al het nodige aangeboden wordt voor deze doelgroep, heeft de gemeente Voorst besloten om nieuwe activiteiten in het kader van JOGG vooral in te zetten op het gebied van gezondere voeding. Hiervoor zijn, mede door een externe adviesgroep met vertegenwoordigers  van sport, onderwijs en zorg, 2 speerpunten benoemd waarmee we gaan starten:

Stimuleren van water drinken.

Met de werkgroep ‘Voorst drinkt water’ wordt gewerkt aan een plan van aanpak gericht op het stimuleren van water drinken. Hierin wordt duidelijk wat men wil bereiken en welke stappen genomen gaan worden.
Op twee basisscholen wordt gestart om gedurende langere tijd het thema ‘water drinken’ aandacht te geven. Daarna wordt het stimuleren van het eten van meer fruit en groente opgepakt. Dit wordt ter zijner tijd verbreed naar meerdere basisscholen.

Een gezonder aanbod in de (sport) kantine.

Met de werkgroep ‘gezonde kantine’ wordt een plan van aanpak gemaakt voor een gezondere kantine (sportkantine en schoolkantine).
We starten met een onderzoek  naar de bereidheid van vier (sport) kantines om het aanbod gezonder te maken, ook wordt onderzocht waar eventuele weerstand is en hoe de omzet wordt beïnvloed. Tevens wordt een nulmeting gedaan om te bepalen hoe gezond het aanbod is en wordt een gezonder product voorgesteld dat in het aanbod kan worden opgenomen.

We willen bereiken dat een belangrijk deel van de organisaties, verenigingen en bedrijven in de omgeving van jongeren  betrokken is bij de JOGG aanpak .

Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan gerust contact op met Jan Mulder, JOGG regisseur gemeente Voorst, via e-mailadres j.mulder@voorst.nl of Mary Vlassak, beleidsmedewerker JOGG, via e-mailadres m.vlassak@voorst.nl of 0571-279911.

Merkvariant_JOGG_Voorst_Geel

 

 

JOGG Voorst